Historien

 Historien:

Grundaren av Nääs fabriker och ägaren till Nääs slott  Peter Wilhelm Berg  insåg möjligheterna i strömfåran  från sjön Torskabotten ner mot Sävelången. Han fann den utvecklingsbar för någon form av industriell verksamhet.

Han skickade därför sonen Johan Teodor Berg till England för att studera textilindustrin där.  I egenskap av ”militärt sändebud ” fick han tillträde till de engelska fabrikerna och kunde där i lugn och ro rita av och kopiera spinnerimaskinerna.

Hemkommen till Nääs började  man bygga ett spinneri den s.k. ”Öfre fabriken” på 1820-talet enligt engelsk modell. Detta kom att bli ett av sveriges tidigaste bomullsspinnerier och kompetterades så småningom med  väveri. Bomullstråden levererades förutom till det egna väveriet även till Alingsås väveri som startats av Charles Hill på 1860-talet. Tryckningen gjordes därefter på Nordens fabriker i Borås.

Strömfåran genom samhället utgjorde livsnerven i brukssamhällets  energiförsörjning och kompletterades på 1880-talet med ett ”karbidhus”  för att förse fabriken med belysning. 1908 byggdes en kanal och en ”tub” för att samla vattnet ner mot ett vattenkraftverk.  Man blev nu oberoende av strömfåran för att förlägga verksamheten och byggnaderna drog sig allt längre ner mot sjön Sävelången.

Som i alla andra bruksmiljöer behövdes en smedja för att ta fram nödvändiga maskiner och reservdelar till en expansiv verksamhet. Smedjan utvecklades så småningom till mekanisk verkstad men dom flesta inventarierna finns nu sparade och fungerande i ”Gamla kontoret.”

När fabrikens ursprungliga lokaler efter drygt 100 års drift hade blivit otidsenliga beslöt en framsynt fabriksledning  att använda de gamla byggnaderna till fritidslokaler till sina anställda och Tolleredsbornas glädje. Efter  ritnigar av det danska arkitektparet Ebbe och Karen Clemensen byggde man på 1950-talet om ”Flygeln och gamla kontoret” till lokaler där man kunde utöva den slöjd som lärdes ut på  Nääs slöjdlärarseminarium och som fanns fast förankrad i traktens hemslöjdstraditioner.

Man gjorde i ordning mötes- och föreningslokaler och en av landets minsta biografer som i dag används av ”Folkets bio” för att visa deras kvalitetsfilmer. Husen kom även att innrymma en helt unik scoutlokal ,vävstuga, slöjdsalar och inte minst en klensmedja som i dag fungerar som bysmedja och för kursverksamhet och som ett livselixir för smidesintresserade

Tollered har även satt sitt namn på den cineastiska kartan genom inspelningen av filmen ”Tuppen” som är en ombearbetning av Ivar L-O johanssons novell ”Kvinnofabriken” . Filmen regisserades av Lasse Hallström och med skådespelarnamn som Magnus Härenstam, Pernilla August och Allan Edvall och med musik tonsatt av Georg Riedel.

   Att just Tollered blev platsen för en historisk filminspelning berodde naturligtvis på att byn fortfarande har en bruksmiljö som är intakt, att samhället byggts upp på ett harmoniskt sätt runt de naturliga förutsättningar som fanns runt forsen och att bruksandan fortfarande kan kännas i de metertjocka stenväggarna . Ännu finns några människor kvar i byn som äger historien och kan sätta ord till miljön nu när vattenhjulen stannat  och strömfåran förlorat sin vilda kraft och i dag rinner lugnt och stilla genom samhället.