Att smida

Att smida…

…är att arbeta plastiskt ungefär som när keramikern formar sin lera d.v.s. att man
utgår från en viss volym på ämnet som man klämmer, sträcker och klyver till rätt form.
Med simpla hjälpmedel och enkla arbetsmetoder och en 3000-årig hantverkstradition
kan man smida metallen med det personliga uttryck som bara handen kan forma.

Enkelheten

… är mitt signum och innebär flexibilitet. Jag arbetar med små serier och
enstaka föremål  och behöver inga komplicerade maskiner för att förverkliga dina
önskemål.

Traditionen

…är mitt arv och innebär trygghet. Den har givit mig erfarenheter till att finna lösningar till dina problem.

Jag är priviligerad

…därför att jag har möjlighet att arbeta i två världar med två yrken. Den ena som tandläkare med förmånen att kunna hjälpa människor med deras hälsoproblem- en kraftigt reglerad och övervakad verksamhet där man ändå måste kunna ta individuella hänsyn och ge individuella lösningar.

Den andra världen som smed innebär  stora möjligheter till kreativitet och frihet att kunna bestämma över sin arbetssituation.

Min smidesbana började med kvällskurser för mer än 30 år sedan i smedjan i Tollered-Nääs. Jag skaffade mig ytterligare utbildning på ostindiefararvarvet ”Terra Nova” i Göteborg där jag fick möjlighet att att vara delaktig i ett gigantiskt socialt-, kulturellt och hantverksmässigt  projekt som avslutades med en autentisk resa till Kina som jag  deltog i på etappen Cadiz till Recife.

Smidet har givit mig  många möten med  intresserade, engagerade, kreativa människor och spännande miljöer som man aldrig skulle kunna uppleva om man levde i bara en värld. Hantverket har skapat möjlighet att delta i projekt i samarbete med bl.a. slöjd-,konst- och hantverksorganisationer  och skapat tillfälle att  hålla och leda smideskurser och delta i utställningar.

Att få tillfälle att förmedla en tradition som har 3000-åriga rötter och en teknik som är använd i alla kulturer över hela världen det är ett prvilegium.

Att känna ”aha”-upplevelsen, entusiasmen och spontaniteten under en smideskurs det är en förmån.

Att få bli både sotig och svettig i sitt arbete hur många kan skryta med den förmånen i dagens samhälle, samtidigt  som den andra delen i min verksamhet ger utrymme för omtanke och omvårdnad — och handen på hjärtat är det inte just det som är meningen med hela livet — omtanke och omvårnad vare sig det gäller metallbiten eller människan som skall formas!